Class 12th बोर्ड परीक्षा 2024

 एस.एन. बिहार-बोर्ड कक्षा 12 वीं (विज्ञान) समाधान
1 हिन्दी – हिन्दी
 2  अंग्रेजी  – अंग्रेजी
 3 गणित गणित
 4 भौतिकीभोतिकि
5  chemistry – रसायन शास्त्र
 6 Biologyजीव विज्ञान
7 Grammer व्याकरण
 S.N Bihar Board Class 12th(Arts) Solution
 1  Hindiहिन्दी 
* Grammer व्याकरण
 2 Englishअंग्रेजी
 3 Historyइतिहास
 4 Geographyभूगोल
5  Sociology समाजसास्तर
 6 Political Scienceनागरिक सास्त्र
7 Economicsअर्थ सास्त्र
8 Psychologyमनोविज्ञान 
9 Homescience – गृहविज्ञान 

 

Class 12th बोर्ड परीक्षा 2024

 

Scroll to Top